Jaskra u dzieci

Występowanie jaskry u dzieci jest równie częste, co u dorosłych. Wśród jej odmian możemy wymienić:

 • jaskrę wtórną (występuje rzadko, związana jest z innymi chorobami oczu)
 • jaskrę wrodzoną pierwotną (prawie 40% wszystkich chorych dzieci)
 • jaskrę wrodzoną o późniejszym początku (ponad 55% wszystkich przypadków)

Wrodzona jaskra pierwotna jest chorobą dziedziczną, dlatego bardziej narażone są na nią dzieci z rodzin, gdzie występowała już jaskra u innych osób (dziadków, rodziców, rodzeństwa).

W jaki sposób można ją wykryć u dziecka?

 • najczęściej objawy zauważa się do 2 roku życia dziecka
 • dziecko zaciska oczy
 • często mruga
 • często płacze
 • występuje światłowstręt
 • dziecko może być nadpobudliwe, niespokojne, smutne

W objawach czysto fizycznych, łatwiejszych w zauważeniu:

 • dziecko ma powiększone oczy, lub różną ich wielkość
 • nierówna wielkość tęczówek
 • mętny wygląd tęczówki oka
 • niebieskie zabarwienie twardówki

Szczególnie należy obserwować chłopców, gdyż u nich choroba objawia się w 65% wszystkich przypadków.