Leczenie jaskry

Złą wiadomością w przypadku leczenia jaskry jest to, że przez długi okres może nie dawać ona żadnych objawów. Niestety często wykrywana jest "przypadkiem" przez lekarza okulistę. To "przypadkowe" odkrycie może już być odkryciem zbyt późnym.

Nie istnieją żadne miarodajne metody leczenia jaskry, które w pełnym wymiarze wracałby utraconą już jakość widzenia. Medycyna jednak wciąż się rozwija w kierunku coraz nowszych technik pokonywania schorzeń tego typu.

Leczenie jaskry jest jednak skuteczne na tyle, aby zahamować dalsze pogarszanie się wzroku.

Wśród metod leczenia jaskry wymienić możemy:

  • operacje laserowe
  • operacje chirurgiczne
  • terapię farmakologiczną (monoterapię) − pacjentowi podaje się specjalne krople do oczu, które oddziałują na oko przez cały dzień i noc; leki te pomagają w zmniejszeniu ciśnienia wewnątrz gałki ocznej, pomagając w odprowadzaniu cieczy z gałki lub zmniejszaniu jej sumarycznej produkcji

Nowe metody leczenia jaskry − THC

Prowadzone w ostatnim czasie przez naukowców badania przypisują marihuanie coraz większe możliwości lecznicze. Dokładniej zaś, nie sama marihuana odpowiedzialna jest za poprawę zdrowia, zaś zawarty w niej aktywny izomer THC.

Amerykańskim naukowcom udało się go wyekstrahować i w chwili obecnej używa się go przy leczeniu jaskry w tabletach pod nazwą handlową Marinol.

Niestety w Polsce leczenie takie jest zabronione, ale z podobną terapią spotkać możemy się już u naszych zachodnich sąsiadów − w Niemczech.