Operacja jaskry

Leczenie jaskry opiera się głównej mierze na różnego rodzaju operacjach. Odpowiednia z nich dobierana jest do konkretnego pacjenta przez okulistę chirurga przeprowadzającego badania.

Operacje dotyczące jaskry podzielić możemy na dwa główne rodzaje:

  • operacje laserowe
  • operacje chirurgiczne

Te zaś jeszcze głębiej i dokładniej podzielić możemy na:

  • operacje penetrujące (śródtwardówkowe wkleszczenie tęczówki obwodowej; trabekulektomia)
  • operacje niepenetrujące (sklerektomia głęboka, wiskokanalostomia, kanaloplastyka)
  • operacje z użyciem implantów, w tym implantów drenujących (iStent Trabecular Micro-bybass Stent i inne)

Sposób w jaki przeprowadzania się niektóre operacje leczenia jaskry polega na:

  • Krioterapia ciała rzęskowego − działanie bardzo niskimi temperaturami na ciało rzęskowe
  • Trabekulektomia − wytworzenie sztucznej przetoki, dzięki której ułatwione jest wydostawanie się cieczy wodnej; można również zastosować wersję leczenia ze wszczepieniem implantu drenującego
  • Irydektomia laserowa i chirurgiczna − wytworzenie otworu w tęczówce za pomocą lasera lub przy pomocy narzędzi chirurgicznych, który ułatwia komunikację pomiędzy przednią i tylną komorą gałki ocznej
  • Kanaloplastyka − usztywnienie kanałów przepływu nićmi z prolenu, udrażniając je
  • Endoskopowa cyklofotokoagulacja − laserowe działanie na wyrostki rzęskowe, które produkują ciecz wodnistą, zmniejszając jej produkcję